Shizen-tai :  =  pozycje ceremonialne 
- iaigoshi-dachi  =  półklęcząca
- za-zen  =  siedząca
- tachi-zen  =  stojąca  
- yoi-dachi  =  gotowość
 
Hanami :  =   pozycje walki
- hidari zenkutsu-dachi  =  lewostronna pozycja przednia  
- migi zenkutsu-dachi  =  prawostronna pozycja przednia 
- kiba-dachi  =  pozycja jazdy konnej 

Komendy stosowane w trakcie treningu :

Shiki  =  ceremonia
Rei  =  ukłon
Hajime  =  rozpoczęcie
Yame  =  zakończenie 
Yasume  =  rozluźnienie
Mokuso  =  rozpoczęcie medytacji
Kihon  =  ustawienie w kolumnie do ćwiczeń technik
Kamae  =  przyjęcie pozycji całego ciała
Kamae-te  =  przyjęcie pozycji rąk
Migi  =  prawa strona
Hidari  =  lewa strona
Mae-ni  =  do przodu
Ushiro-ni  =  do tyłu
Basho-ni  =  w miejscu
                                                           
Ken  :  pięści – rodzaje:
- seiken  =  pięść podstawowa
- ippon-ken  =  pięść z jednym palcem
- nakadaka-ken  =  pięść z palcem środkowym
- hira-ken  =  pięść wydłużona
- ryuto-ken  =  pięść głowa smoka

Tsuki-waza  =  wbicie, czyli techniki zaczepne, których celem jest wbicie ręki w ciało
                          przeciwnika – rodzaje:

- choku-zuki  =  wbicie po lini prostej,
                            +  ura-zuki  =  wnętrzem dłoni do góry
                            +  kara-zuki  =  z obrotem o 180’
                            +  tate-zuki  =  pionowo
                            +  age-zuki  =  grzbietem do góry
- wa-zuki  =  wbicie po okręgu
                            +  mawashi-zuki  =  jedna z odmian wa-zuki (wbicie po okręgu), silny obrót barkami ; zwiększenie siły wbicia.

Mawari  =  zwrot - hidari mawari - zwrot w lewo ; migi mawari - zwrot w prawo .
                                                                       
Tsuki-waza = ze względu na pozycje ręki w stosunku do nóg
- oi-zuki  =  wbicie ręką jednostronną do nogi wykrocznej,
- gyaku-zuki =  wbicie ręką drugostronną do nogi wykrocznej
 
Uke-waza  =  bloki, techniki obronne,
Ude-uke-waza =  bloki przedramieniem, rodzaje :
- hidari-ude-uke =  bloki zagarniające
- osae-ude-uke =  bloki powstrzymujące,

 

Podział Tai-waza (pozycji) ze względu na pozycję z podłożem :
- tachi-waza  =  pozycje stojące
- ne-waza  =  pozycje leżące.
Niektóre Tachi-waza 
- hachiji-dachi  =  pozycja ideogramu osiem
- iaigoshi-dachi  =  pozycja półklęcząca 
- sei-za =  podstawowa pozycja siedząca
- musubi-dachi  =  pozycja otwartych stóp
- heisoku-dachi =  pozycja zamkniętych stóp
- sho-zenkutsu-dachi  =  skrócona zenkutsu-dachi
- kake-dachi  =  pozycja zahaczona
- tsuru-ashi-dachi  =  pozycja żurawia


Keri-waza  =  kopnięcia.

Podział keri-waza ze względu na sposób prowadzenia nogi :
- chokuritsu-geri-waza  =  po linii prostej, ze względu na ustawienie do przeciwnika :
1. mae-geri-waza  =  przodem
2. yoko-geri-waza  =  bokiem
3. ushiro-geri-waza   =  tyłem
-wageri-waza  =  po okręgu 

Mae-geri-kaeage  =  kopnięcie z grupy mae-geri-waza w górę, wznoszące.

Powierzchnie uderzeniowe stopy przy mae-geri-keage :
- koshi  =  brzusiec stopy
- tsumasaki  =  palce,
- haisoku  =  grzbiet stopy


Mae-geri-fumikomi  =  kopnięcie w dół.  Powierzchnia uderzeniowa stopy kakato=pięta
                                                   

Mae-hiza-geri  =  kopnięcie z grupy mae-geri-waza, wykonywane kolanem (hiza) kolano, dzieli się na :
- kekomi  =  wbijające
- kaege  =  wznoszące

 Podcięcia :

             De-ashi-barai  =  podcięcie stopą nogi przeciwnika wysuniętej w przód prostopadle do jej ustawienia, z mocnym szarpnięciem ręką w odwrotnym kierunku.
             Ko-soto-gari  =  podcięcie stopą w przeciwnym kierunku od zewnątrz o małym zasięgu ruchu.
             Ko-uchi-gari  =  podcięcie nogi przeciwnika od wewnątrz o małym zasięgu ruchu z mocnym pchnięciem przeciwnika.
             O-soto-gari  =  podcięcie podudziem nogi przeciwnika od zewnątrz o dużym zakresie ruchu, z mocnym pchnięciem przeciwnika w odwrotnym kierunku.
             O-uchi-gari  =  podcięcie podudziem nogi przeciwnika od wewnątrz o dużym zakresie ruchu, z mocnym pchnięciem przeciwnika w odwrotnym kierunku.

Powierzchnie nogi, używane przy podcięciach :
- teisoku    =  wewnętrzna strona stopy
- ura-sokuto  =  odwrotna (wewnętrzna)krawędź stopy

Ukemi-waza  =  pady, po wykonaniu których przyjmujemy ne-waza = pozycja leżąca.

Koho-ukemi  =  pad w tył, po którym przyjmujemy se-ne = pozycję leżącą na plecach.
Zenpo-ukemi  =  pad w przód na ręce, po którym przyjmujemy te-ne = pozycję leżącą na rękach.
Chugaeri  =  pad w przód z przewrotem, po którym przyjmujemy za-ne = pozycję leżącą.
                                                                        
Kihon  =  metoda treningowa, polegająca na wielokrotnym powtarzaniu tej samej techniki.

Renraku-waza  =  kombinacja, czyli połączenie kilku różnych technik w logiczną całość.

Kihon-kumite  =  najprostsza forma nauki walki, w której zadania obu stron są z góry ustalone.

Soto-uchi / soto-uke  =  technika ręczna, polegająca na uderzeniu od zewnątrz                                      
(soto = od zewnątrz)

W zależności od zastosowania nosi ona dwie nazwy :
- soto-uchi  =  jeśli stosowana jest w ataku, jako technika zaczepna
                            (uchi = uderzenie)
- soto-uke  =  jeśli stosowana jest w obronie, jako blok (uke = blok)

Kontakt z przeciwnikiem występuje za pośrednictwem różnych powierzchni pięści i dłoni :

- shuto  =  zewnętrzna krawędź wyprostowanej dłoni (shuto = dłoń nóż)
- tettsui  =  zewnętrzna część pięści (dosł. Żelazny młotek, inna nazwa
                                                               kentsui = pięść młot)
- uraken  =  grzbiet pięści (wierzch dłoni)
- haishu  =  wierzch dłoni
- haito  =  wewnętrzna krawędź dłoni (haito = wierzchni nóż)
- ura-tettsui  =  odwrotna do tettsui część pięści
- heiken  =  wewnętrzna część pięści
- kumade  =  wewnętrzna część pięści w ustawieniu hiraken
- teisho  =  wewnętrzna część dłoni

Otoshi-uchi/ otoshi-uke  =  technika ręczna, polegająca na uderzeniu z góry w dół
                                            ( otoshi = obniżanie )

W zależności od zastosowania nosi ona dwie nazwy :
- otoshi-uchi  =  jeśli stosowana jest w ataku, jako technika zaczepna (uchi=uderzenie)
- otoshi-uke  =  jeśli stosowana jest w obronie, jako blok (uke=blok)

Dzieli się na dwie odmiany :
- soto-otoshi  =  kiedy rękę do pozycji wyjściowej nad głową prowadzimy od zewnątrz (soto = od zewnątrz)
- uchi-otoshi  =  kiedy rękę do pozycji wyjściowej nad głową prowadzimy od zewnątrz (uchi = od wewnątrz)

Toza-uke  =  obrona w miejscu, bez przemieszczania się, w mocnej, stabilnej pozycji i za pomocą silnego, żelaznego bloku.
                                                                 

Enpi-uchi/ hiji-ate  =  grupa uderzeń, wykonywanych łokciami (enpi lub hiji = łokieć,uchi lub ate = uderzenie).
Rodzaje :
- age-enpi-uchi/ age-hiji-ate  =  pionowo w górę
- mawashi-enpi-uchi/ mawashi-hiji-ate  =  po okręgu
- ushiro-enpi-uchi/ ushiro-hiji-ate  =  w tył

Nagashi-uke  =  nazwa dwóch sposobów obrony, polegających na zejściu z linii ataku przeciwnika z obrotem (nagashi=opływanie) :
- soto-nagashi-uke  =  obrona przez zejście z obrotem na zewnątrz,
- uchi-nagashi-uke  =  obrona przez zejście z obrotem do wewnątrz,
                                                               

Nukite-zuki  =  wbicie palcami ręki
- ippon  =  jednym
- nihon  =  dwoma
- sanbon trzema
- shihon  =  czterema
- gohon  =  pięcioma

Atama- uchi  =  uderzenie głową (atama = głowa, uchi = uderzenie )
- mae-atama-uchi  =  w przód
- ushiro-atama-uchi  =  w tył 
- yoko-atama-uchi  =  w bok

Yoko-uke  =  sposób obrony przez zejście w bok bez obrotu.

Irimi-uke  =  sposób obrony przez zejście z podwójnym obrotem.
                     Odmiana irimi-uke z przeskokiem nosi nazwę hiraki-uke.
                                                                    
Yoko-geri-fumikomi/sokuto-osae-uke = technika nożna, polegająca na wbiciu stopy w duł w ustawieniu bokiem do przeciwnika.

W zależności od zastosowania nosi ona dwie nazwy :
- yoko-geri-fumikomi = jeśli stosowana jest w ataku, jako technika zaczepna.
- Sokuto-osae-uke = jeśli stosowana jest w obronie jako blok krawędzią stopy.

Gedan-mawashi-geri = kopnięcie po okręgu na dolną strefę, z reguły na wysokość kolana.

Fumikomi-uke = sposób obrony przez zbliżenie, zmniejszenie dystansu.
Hineri-uke = sposób obrony przez cofnięcie, zwiększenie dystansu za pośrednictwem :
- suri-ashi = kroku przestawnego,
- tsugi-ashi = kroku dostawnego,
- hiki-uke = odskoku

Tachi-waza = pozycje stojące
- teiji-dachi = pozycja znaku te w alfabecie katankana
- renoji-dachi = pozycja znaku re w alfabecie katankana
- kosa-dachi = pozycja skrzyżowanych nóg
- odori-dachi = pozycja taneczna
- heiko-dachi = pozycja równoległa
- uchi-hachiji-dachi = wewnętrzna pozycja ideogramu „osiem”
- sanchin-dachi = pozycja trójkątna
- neko-ashi-dachi = pozycja kota
- sagi-ashi-dachi = pozycja nogi czapli
- nuki-ashi-dachi = pozycja z nogą wyprzedzoną 

Yoko-ukemi = pad w bok, po którym przyjmujemy yoko-se-ne = boczną pozycję leżącą na plecach.

Zenpo-kaite-nukemi = pad w przód z przewrotem przekątnym, po którym przyjmujemy Yoko-se-ne = boczną pozycję leżącą na plecach. 

 Ogólny podział, ze względu na cel wykonywania techniki :

ATE-WAZA = techniki zaczepne

a) ze względu na część ciała :
- te-ate-waza = ręczne techniki zaczepne
- ashi-ate-waza = nożne techniki zaczepne
- atama-ate-waza = techniki zaczepne głową
- itd.
b) ze względu na cel :
- tsuki-waza = wbicia
- uchi-waza = uderzenia
- keri-waza = kopnięcia
- kari-waza = podcięcia
- nage-waza = rzuty
- kuzushi-waza = wyrywania, rozrywania
- shime-waza = duszenia
- kansetsu-waza = wyłamywania
- katame-waza = uchwyty
- osaekomi-waza = unieruchomienia
- tsukkomi-waza = pchania

UKE-WAZA = techniki obronne
a) ze względu na część ciała :
- teuke-waza = ręczne techniki obronne 
- ashi-uke-waza = nożne techniki obronne
- itd.
b) ze względu na cel :
- uke-waza = bloki,
- katame-waza = uchwyty
- osaekomi-waza = unieruchomienia,
- sabaki-waza = uniki

SO-WAZA = pozostałe techniki
- tai-waza = pozycje
- ukemi-waza = pady
- undo-waza = przemieszczenia

Tachi-waza = pozycje stojące :
- sho-kokutsu-dachi = pozycja tylna mała
- dai-kokutsu-dachi = pozycja tylna duża
- seishan-dachi = pozycja przekątna
- naname-zenkutsu-dachi = pozycja przednia skośna
- fudo-dachi = pozycja nieruchoma
- hangestu-dachi = pozycja półksiężyca
- shiko-dachi = pozycja kwadratowa

Enpi-uchi/hiji-ate = grupa uderzeń, wykonywanych łokciami.
- mae-enpi-uchi/mae-hiji-ate = w przód
- yoko-enpi-uchi/yoko-hiji-ate = w bok
- yoko-mawashi-enpi-uchi/yoko-mawashi-hiji-ate = po okręgu boczną częścią łokcia
- otoshi-enpi-uchi/otoshi-hiji-ate = w dół

Mae-geri-kekomi = kopnięcie przodem wbijające.