HISTORIA kutnowskiego ośrodka tsunami
 
Ośrodek tsunami w Kutnie odegrał i odgrywa istotną, ważną, widoczną i bardzo pozytywną rolę w dziejach tego miasta, a także najbliższych okolic w ostatnich trzydziestu latach.
Kutnowski Klub Karate-do - "Tsunami" jest tym stowarzyszeniem sportowym, z którym niewątpliwie bezpośrednio zetknęło się najwięcej mieszkańców Kutna i okolic. Niemal wszyscy młodzi mieszkańcy naszego regionu (spośród których obecnie większość jest już dorosła) przez krótszy lub dłuższy czas systematycznie uprawiali w nim system tsunami, doskonaląc się w aspekcie fizycznym i psychicznym.
Na podstawie posiadanych dokumentów soke Ryszard Murat 10 dan ocenia, że przez 27 lat przez ośrodek tsunami w Kutnie oraz filialne ośrodki w powiecie kutnowskim: Żychlin, Krośniewice, Mieczysławów i Ostrowy przewinęło się łącznie 12 tysięcy osób, co stanowi ogromny odsetek miejscowego społeczeństwa.
Osoby te, dzięki wytrwałej i systematycznej pracy, stale polepszały swoją kondycję oraz sprawność fizyczną i umysłową, a tym samym zdrowie oraz zdobywały coraz wyższe umiejętności w dziedzinie samoobrony. Niektóre z tych osób - w zależności od indywidualnych uwarunkowań - uprawiały tsunami przez czas krótszy, zwykle kilka miesięcy, a inne w okresie dłuższym, kilku lub nawet kilkunastu lat.
Wiele z tych osób osiągnęło bardzo wysoki poziom wyszkolenia, a kilkudziesięciu - nawet rangę instruktorów i mistrzów, sławnych w całym kraju. Osoby te stanowiły i nadal stanowią niezwykle pozytywny wzorzec osobowy dla miejscowej społeczności, szczególnie dla młodzieży, zagrożonej znudzeniem, apatią i rozmaitymi patologiami.
Uprawiając system tsunami i doskonaląc się w ten sposób, osoby te dawały najlepszy przykład, jak korzystnie dla siebie, swojej rodziny, szkoły, zakładu pracy oraz społeczeństwa można spędzać czas na pożytecznej działalności.
To niezwykle pozytywne oddziaływanie kutnowskiego ośrodka tsunami na miejscowe społeczeństwo, zwłaszcza na młodzież, trwa nadal i cały czas przynosi znaczące korzyści.

Kutnowski ośrodek tsunami (Kutnowski Klub Karate-do - "Tsunami") jest kolebką - swego rodzaju sanktuarium oraz bardzo silną ostoją sytemu tsunami.
Jego dzieje, zwłaszcza w pierwszych latach, stanowią równocześnie dzieje systemu tsunami.
Historia kutnowskiego ośrodka tsunami bezpośrednio wiąże się z osobą założyciela systemu tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan.
Soke Ryszard Murat 10 dan jest niezwykłą postacią w środowisku sztuki walki w Polsce. Jest osobą numer jeden w tym środowisku i jego niekwestionowaną legendą. Posiada najwyższy na świecie stopień mistrzowski 10 dan i pełni funkcję prezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która zrzesza najważniejszych mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższe stopnie.
To właśnie on założył system tsunami oraz rozpowszechnił go w Polsce i w wielu innych krajach. Wyszkolił wielką liczbę mistrzów różnych narodowości, którzy prowadzą zajęcia w ośrodkach tsunami na całym świecie. Ponadto na prowadzonych przez niego kursach instruktorskich wyszkolił pół tysiąca instruktorów różnych stylów (karate, kung/fu/wu-shu, jiu-jitsu, aikido, taekwondo, vietvodao, vo-quyen, pszczyńskiej sztuki walki, krav maga, capoeira i wielu innych).
Soke Ryszard Murat 10 dan uzyskał ogromną sławę międzynarodową. Jest jednym z najbardziej znanych na całym świecie mistrzów sztuki walki. Przyczyniło się do tego prowadzone przez niego intensywne szkolenie instruktorów z różnych krajów, a także jego liczne publikacje.
Szczególną furorę zrobiła jego ostatnia monumentalna książka - podręcznik "Karate dla początkujących i zaawansowanych", opublikowana w Polsce przez renomowane wydawnictwo 'Książka i Wiedza' (Warszawa, 2003).
Książka ta została wydana również w języku angielskim pod tytułem "Karate for Beginners and Advanced" przez wydawnictwo 'Atlantic' (a wydrukowana w New Delhi, Indie) i rozprowadzana na całym świecie. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach książka ta uzyskała najwyższe oceny w środowisku sztuki walki, a także na rynku wydawniczym.
Podkreślić należy, że jest to pierwsza w historii książka polskiego autora nie tylko w dziedzinie sztuki walki, ale w ogóle sportu, wydana w jakimkolwiek obcym języku.
Powstanie i rozwój kutnowskiego ośrodka tsunami
Soke Ryszard Murat 10 dan ośrodek tsunami w Kutnie założył w marcu 1979 roku. W poprowadzonym wówczas przez niego zebraniu organizacyjnym i pierwszym treningu, które odbyły się w SzP nr 3, uczestniczyło pierwszych 80 członków.
Intensywna działalność szkoleniowa, prowadzona następnie przez soke Ryszarda Murata 10 dan, w krótkim czasie doprowadziła do osiągnięcia przez ośrodek w Kutnie najwyższego w kraju poziomu i wiodącej roli w środowisku sztuki walki.
Najlepszym odbiciem tego wysokiego poziomu i wiodącej roli był fakt, że już w ciągu dwóch pierwszych lat działalności (1979-1980) kutnowski ośrodek tsunami stał się w dosłownym sensie matką dla całej rzeszy innych ośrodków.
W okresie tym soke Ryszard Murat 10 dan założył aż dziesięć kolejnych ośrodków w następujących miejscowościach (tu w porządku alfabetycznym): Gostyninie, Kłodawie, Koninie, Łowiczu, Mieczysławowie, Płocku, Sierpcu, Warszawie, Włocławku i Żychlinie.
Działalność szkoleniową zorganizował w nich w taki sposób, że szybko przyniosło to znakomite efekty w postaci wyszkolenia wielkiej liczby instruktorów oraz uzyskania wysokiego poziomu przez całą rzeszę innych osób. Było to możliwe głównie dzięki temu, że osobiście raz w tygodniu prowadził on treningi w najważniejszych ośrodkach: Kutnie, Warszawie, Płocku, Włocławku, Koninie i Łowiczu, a w pozostałym jednym dniu w tym ośrodku, gdzie była taka potrzeba.
W tej intensywnej działalności szkoleniowej z wielkim zaangażowaniem pomagało mu szereg jego uczniów z różnych ośrodków, których szybko wyszkolił na swoich asystentów-instruktorów.
Jednak w tym dużym gronie weteranów tsunami, którzy byli pierwszymi uczniami soke Ryszarda Murata 10 dan i w ciągu kilku pierwszych lat rozwoju tsunami - jako jego asystenci - w znaczący sposób pomagali mu prowadzić zajęcia w wymienionych jedenastu ośrodkach, szczególnie wyróżniało się sześciu mieszkańców Kutna i okolic, pierwszych członków Kutnowskiego Klubu Karate-do - "Tsunami" (tu wymienieni są w kolejności alfabetycznej):

  • Sławomir Jeziorski - Sieciechów,
  • Andrzej Misztal - Kutno,
  • Jan Najberg - Kutno,
  • Włodzimierz Stępniak - Kutno,
  • Jerzy Tomczak - Kuczków,
  • Mirosław Tomczak - Kuczków

Stopniowo - z inicjatywy soke Ryszarda Murata 10 dan - powstawały kolejne ośrodki tsunami w innych miejscowościach, między innymi w (podajemy je w kolejności alfabetycznej): Aleksandrowie Kujawskim, Bydgoszczy, Ciechanowie, Kole, Krośniewicach, Lipnie, Łęczycy, Pile, Płońsku, Przasnyszu, Słupcy, Toruniu i Warszawie. Nadzorował on prowadzone w nich szkolenie, a także sam prowadził szereg treningów.
Przez cały ten okres Kutnowski Klub Karate-do - "Tsunami" odgrywał w tej wielkiej organizacji rolę wiodącą. To właśnie z Kutna wyjeżdżał prowadzić treningi w innych ośrodkach zarówno soke Ryszard Murat 10 dan, jak i jego asystenci.
Kutno było też prawdziwym centrum całego wymienionego środowiska. Tu bowiem soke Ryszard Murat 10 dan organizował systematycznie odbywające się centralne zgrupowania tsunami, na które gromadnie przyjeżdżali przedstawiciele wszystkich ośrodków tsunami, a także zainteresowane uprawianiem tsunami pojedyncze osoby oraz grupy z całej Polski.
Bez cienia wątpliwości można więc powiedzieć, że wszyscy liczący się przedstawiciele tsunami (instruktorzy i mistrzowie) wyszkolili się właśnie w Kutnie.
W Kutnie też soke Ryszard Murat 10 dan zorganizował szereg zjazdów tsunami (taikai). Kilka z nich, między innymi słynny I zjazd 12 października 1980 roku, na którym powołano Renmei (Federację Tsunami) z soke Ryszardem Murat 10 dan na czele, odbyło się w Klubie Kultury Kolejarza, a jeden w Kutnowskim Domu Kultury.
W okresie tym soke Ryszard Murat 10 dan zorganizował także w Kutnie wiele różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalnych:
* kilkanaście turniejów w randze Mistrzostw Polski oraz regionalnych (1979-1980),
* szereg imprez kulturalno-naukowych (np. 'Spotkań z kulturą Japonii'), w których uczestniczyli znani uczeni,
* kilkaset pokazów dla zainteresowanych osób.
W Kutnie soke Ryszard Murat 10 dan wydał również wielką liczbę swoich publikacji, między innymi:
* książkę "Karate Tsunami 10 kyu" (Kutno, 1979), która była w ogóle pierwszą polską książką na temat karate,
* publikację "Dankai - wymagania na stopnie w tsunami", która do dziś - po licznych poprawkach - stanowi prawdziwy przewodnik doskonalenia się dla osób uprawiających tsunami na całym świecie,
* wiele broszur, przedstawiających wybrane zagadnienia doskonalenia się w tsunami.

W Kutnie było szereg osób o otwartym umyśle, które dostrzegały pożyteczne aspekty funkcjonowania tutejszego ośrodka tsunami oraz doceniały inicjatywy soke Ryszarda Murata 10 dan. Z tego powodu osoby te okazywały mu życzliwą pomoc w różnych sytuacjach, także w nader licznych starciach z ówczesną władzą.
Spośród tego grona szczególnie wymienić należy:
    *  Tadeusza  Kuźmińskiego - kierownika Klubu Kultury Kolejarza w Kutnie,
    *  Jerzego Papiewskiego - dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury
    *   Mirosława Kucharskiego - przewodniczącego Zarządu Miejskiego ZSMP w Kutnie
    *przewodniczących związków zawodowych kutnowskiego węzła kolejowego
    *  dyrektorów kilku szkół, między innymi SzP nr 3, SzP nr 6, Technikum Kolejowego, Technikum Gastronomicznego i Liceum Ekonomicznego.

W 1986 roku soke Ryszard Murat 10 dan przeniósł centralę systemu tsunami (Tsunami Honbu Dojo) z Kutna do Warszawy.
Głównym powodem tej jego decyzji były ciągłe trudności, stwarzane przez ówczesne władze, które ograniczały normalną działalność kutnowskiego ośrodka tsunami jako wiodącego w polskim ruchu sztuk walki (między innymi uniemożliwiały prowadzenie w Kutnie wielkich ogólnopolskich zgrupowań), a już zupełnie uniemożliwiały jego planowany dalszy rozwój, w charakterze centrali światowej.
W ten sposób Kutno utraciło wiodącą rolę w polskim środowisku sztuki walki, a także wielką szansę na umiejscowienie właśnie tu centrali światowej, co przyniosłoby ogromną promocję miasta zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Kutnowski ośrodek tsunami po 1986 roku
Jednak pomimo tego - to jest utraty w 1986 roku wiodącej roli w polskim środowisku sztuki walki - kutnowski ośrodek tsunami nadal prężnie funkcjonował. Nadal prowadzone tu było intensywne szkolenie w kilku grupach, a z ośrodka tego wyszło szereg mistrzów tsunami.
Niektórzy z nich prowadzili też szkolenie w innych ośrodkach, między innymi:
    *  sensei Arkadiusz Wiewiórowski 1 dan w  Warszawie
    *  sensei Jacek Łukawczyk 2 dan - we Włocławku
    *  sensei Sławomir Szczepaniak 1 dan - w Łęczycy
W samym Kutnie po 1986 roku szkolenie prowadziło natomiast kilku instruktorów. Spośród nich najważniejszą role w tamtym okresie odegrali:
    *   sempai Krzysztof Kaźmierczak 2 kyu
    *   sensei Daniel Lenartowicz 1 dan,
    *   sensei Jacek Łukawczyk 2 dan,
    *   sensei Krzysztof Sęczkowski 2 dan (z Żychlina).
Stopniowo w kutnowskim ośrodku tsunami najważniejsza rolę zaczął odgrywać kyoshi Tadeusz Ryniec 6 dan, który został jego niekwestionowanym liderem.

Kyoshi Tadeusz Ryniec 6 dan zaczął uprawiać tsunami w Kutnie w 1981 roku, bezpośrednio pod kierunkiem założyciela tego systemu oraz kutnowskiego ośrodka tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan.
Stopniowo zdobywał coraz wyższe stopnie, a obecnie posiada wysoki stopień mistrzowski 6 dan i tytuł Shihan ('wielki mistrz'). Od 1986 roku prowadzi zajęcia jako instruktor, a od 1992 roku pełni też funkcje prezesa Kutnowskiego Klubu Karate-do - "Tsunami".
Aktualnie należy do grona najwybitniejszych mistrzów tsunami. Świadczy o tym nie tylko jego wysoki stopień mistrzowski, ale również fakt, że soke Ryszard Murat 10 dan powołał go w skład Honbu - Zarządu Polskiej Federacji Tsunami. Z ramienia Honbu odpowiedzialny jest za rozwój tsunami w centralnej Polsce. W  listopadzie 2006 roku otrzymał z rąk wojewody łódzkiego Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W ten sposób Prezydent uhonorował shihan Tadeusza Ryniec 6 dan za jego zasługi dla polskiego społeczeństwa i państwa, zwłaszcza w dziedzinie kultury fizycznej.

Znaczącą rolę w kutnowskim ośrodku tsunami odgrywa także meijin dr Maciej Misztal 3 dan, który aktywnie wspiera shihan Tadeusza Ryńca 6 dan w prowadzonych przez niego działaniach. dr nauk med meijin Maciej Misztal 3 dan jest wybitnym kardiologiem. W 2006 roku otrzymał od wojewody łódzkiego Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Odznaczenie przyznano za prace społeczną przynoszącą korzyści społeczności lokalnej, zaangażowanie w szerzenie kultury fizycznej i sportu.

Dzieje kutnowskiego ośrodka tsunami w ostatnich latach
W ostatnich kilku latach w kutnowskim ośrodku tsunami odbyło się szereg zgrupowań (z udziałem przedstawicieli innych ośrodków: Żychlina, Łowicza, Płocka, Krośniewic, Łęczycy, Mińska Mazowieckiego i Warszawy), które zorganizował shihan Tadeusz Ryniec 6 dan, a prowadził soke Ryszard Murat 10 dan.
Liczni członkowie Kutnowskiego Klubu Karate-do - "Tsunami" również uczestniczyli w ostatnich latach w wielu zgrupowaniach tsunami w innych miejscowościach: Pile, Łowiczu, Żychlinie, Krośniewicach, Łęczycy i Bytomiu, a zwłaszcza w Warszawie (w Tsunami Honbu Dojo).
Wyniki Mistrzostw i innych zgrupowań – na stronie internetowej.
Wielkie znaczenie dla nas ma postawa soke Ryszarda Murata 10 dan, który - pomimo kierowania rozwojem tsunami w skali światowej - nadal z wielkim sentymentem traktuje nasz ośrodek, wspierając nas pod względem szkoleniowym i organizacyjnym.