Słowo tsunami w języku japońskim znaczy „wielka fala”.

TSUNAMI to styl walki i system proporcjonalnego, równoczesnego i równomiernego doskonalenia się w dwóch aspektach:

fizycznym
psychicznym

Celem tsunami jest podnoszenie i utrzymywanie możliwie najpełniejszego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, a także zabezpieczenie go przed utratą w razie napaści.
Tsunami – to styl karate o wielkiej skuteczności w walce, a równocześnie unikalny system filozoficzny, który głosi wszechstronne doskonalenie się i wykorzystuje do tego sztukę walki wręcz.
Tsunami jest stylem karate najbardziej ukierunkowanym na zastosowanie w samoobronie.
W związku z tym zawiera on ogromną liczbę technik, skutecznych w walce realnej samoobronie. Techniki te zostały starannie wybrane z wielu różnych stylów sztuki walki wręcz.
Szczególny nacisk tsunami kładzie jednak na naukę technik najbardziej niebezpiecznych dla napastnika, pozwalających na szybkie i zupełne obezwładnienie go.

Charakterystyczne dla tsunami jest:
   1. Wykonywanie technik z wielką szybkością, siłą i twardością tak zwanych „technik kończących”
   2. Ogromne urozmaicenie technik, wykonywanych różnymi częściami ciała i stosowanych w zmasowany sposób w rozmaitych kombinacjach
   3. Nastawienie na zupełne wyeliminowanie napastnika z dalszej walki za pomocą serii wielu zróżnicowanych uderzeń, kopnięć, podcięć, rzutów, dźwigni itp.
   4. Ukierunkowanie nauki na skuteczną walkę zarówno z jednym, jak i z wieloma napastnikami