Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie. 

Serdeczne podziękowania :

Dariuszowi Pińskiemu za nieodpłatną opiekę nad stroną klubu.

Radcy Prawnemu mgr Tarsyli Fajkowskiej za nieodpłatne doradztwo prawne dla klubu.