Mistrzowie
Wpisał: Fajkowski   
03.08.2011.

Hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/dscf5593.jpgInstruktor tsunami. Zajęcia prowadzi w Kutnie.
Wykształcenie policealne: informatyczne.
   
Tsunami uprawia od 1981 roku pod kierunkiem soke Ryszarda Murata i jest jednym z instruktorów tsunami o najdłuższym stażu. Od początku jego macierzystym klubem jest Kutnowski Klub Karate-do - Tsunami, w którym od 1988 roku jest instruktorem, a od 1992 roku także prezesem.
W latach 1988 - 1990 prowadził także zajęcia tsunami we Włocławku. Był uczestnikiem wielu centralnych zgrupowań tsunami oraz ogólnopolskich festiwali dalekowschodnich sztuk walki, a także organizatorem wielu zgrupowań klubowych.

Znany z wielkiej skuteczności w walce.
Od 2003 roku jest członkiem  Honobu (Zarządu) Polskiej Federacji Tsunami.

W  listopadzie 2006 roku otrzymał z rąk wojewody łódzkiego Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W ten sposób Prezydent uhonorował Hanshi Tadeusza Ryniec 8 dan za jego zasługi dla polskiego społeczeństwa i państwa, zwłaszcza w dziedzinie kultury fizycznej.

W styczniu 2018 roku jako jeden z nielicznych zdobył w tsunami mistrzowski stopień 9 dan i tytuł hanshi.

Hanshi Jacek Łukawczyk 8 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/3.jpgPrzedsiębiorca (właściciel firmy hydraulicznej).

Tsunami uprawia od 1981 roku pod kierunkiem soke Ryszarda Murata i jest jednym z mistrzów tsunami o najdłuższym stażu. Od początku jego macierzystym klubem jest Kutnowski Klub Karate-do "Tsunami", w którym w ciągu wielu lat był instruktorem (w latach 1988-90 także wiceprezesem ds. szkoleniowych, w latach 1990-92 prezesem, a od 1992 roku znów wiceprezesem ds. szkoleniowych).
Prowadził także zajęcia we Włocławku.
Był uczestnikiem wielu centralnych zgrupowań tsunami. Autor opracowania: "Matsukaze" (praca dyplomowana stopień 1 dan), w którym przedstawił kata tsunami na stopień 5 kyu.
       W latach 1991-1996 był członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

W grudniu 2017r. zdał egzamin na stopień 8 dan i związany z nim honorowy tytuł hanshi.

 

 Shihan  dr n. med. Maciej Misztal 6 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/m.misztal.jpgInstruktor tsunami.

Wykształcenie wyższe: doktor nauk medycznych (specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog). Początkowo przez wiele lat uprawiał w Łodzi  style: shotokan (odmianę fudokan), kyokushin i taekwondo, ale w 2000 roku zdecydował się na tsunami.
Tsunami uprawia od 2000 roku w Kutnie pod kierunkiem Hanshi Tadeusza Ryńca 8 dan. Jego macierzystym klubem jest Kutnowski Klub Karate-do - "Tsunami", w którym pełni funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych. Prowadzi zajęcia tsunami we własnym dojo w Łęczycy. Był uczestnikiem wielu zgrupowań tsunami, także w Honbu Dojo w Warszawie.


W 2006 roku otrzymał od wojewody łódzkiego Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Odznaczenie przyznano za prace społeczną przynoszącą korzyści społeczności lokalnej, zaangażowanie w szerzenie kultury fizycznej i sportu.

W marcu 2014r. w Honobu Dojo w Warszawie zdał egzamin na stopień 6 dan i związany z nim honorowy tytuł  Shihan.

 Kyoshi Andrzej Misztal  5 dan

                                     

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/5.jpgAndrzej Misztal był pierwszym uczniem soke Ryszarda Murata 10 dan.
Uczestniczył w pierwszym treningu tsunami, który zorganizował i poprowadził w Kutnie w marcu 1979 roku soke Ryszard Murat.
Wyróżniał się uzdolnieniami i pracowitością wśród 80-ciu pierwszych uczniów.
Z tego powodu szybko uzyskał wysoki poziom wyszkolenia i został najbliższym współpracownikiem soke Ryszarda Murata, pomagał mu prowadzić zajęcia w różnych sekcjach w latach 1979-83.
Uczestniczył we wszystkich imprezach karate tsunami w pierwszych latach rozwoju tsunami: szkoleniach, pokazach i turniejach (w latach 1979-81).

W lutym 2013r. zdał egzamin na stopień 5 dan o związany z nim honorowy tytuł kyoshi.

 

 

 

 Renshi Jan Najberg 4 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/j.najberg.jpgInstruktor tsunami.
Jan Najberg był pierwszym uczniem soke Ryszarda Murata 10 dan.
Uczestniczył we wszystkich pierwszych treningach, które prowadził Ryszard Murat 10 dan w Kutnie w marcu 1979 roku.
Wyróżniał się uzdolnieniami i pracowitością, co zaowocowało iż został pierwszym asystentem soke Ryszarda Murata.
Prowadził zajęcia w różnych sekcjach w latach 1979-83.
Uczestniczył we wszystkich imprezach karate tsunami w pierwszych latach rozwoju tsunami: szkoleniach, pokazach i turniejach (w latach 1979-81).

 7 maja 2011r. w Honobu Dojo w Warszawie zdał egzamin na stopień 4 dan i związany z nim honorowy tytuł renshi.

Sensei Sławomir Szczepaniak 1 dan 

Sensei Sławomir Szczepaniak 1 dan
Tsunami uprawia od 1997 roku, początkowo w Krośniewicach (pod kierunkiem Piotra Bartoszewskiego 1 kyu), a później w Kutnie pod kierunkiem hanshi Tadeusza Ryńca 8 dan. Był uczestnikiem wielu zgrupowań tsunami, również w Honbu Dojo w Warszawie, a także organizatorem szeregu zgrupowań klubowych.
W 2003 roku zdobył w tsunami stopień 1 dan i tytuł sensei

 

 

 

 Sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/p1030959.jpg

Wykształcenie wyższe-ekonomiczne.

Tsunami uprawia od 1984r. - jest jednym z instruktorów tsunami o najdłuższym stażu.
Jego macierzystym klubem jest Kutnowski Klub Karate-do Tsunami.
Od 1986r. prowadził zajęcia w Kutnie i Łęczycy. Był uczestnikiem wielu centralnych zgrupowań tsunami, wystąpił także jako reprezentant tsunami w Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w 1986r w Warszawie.
W 2008 roku zdobył w tsunami mistrzowski stopień 1 dan i tytuł sensei.

 

 

 Sensei Marek Leszczyński 2 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/134.jpg

Instruktor Tsunami, prowadzi zajęcia w Oslo, Norwegia.


Wykonywany zawód: instruktor samoobrony i sztuki walki.
Sztuki walki uprawia od 26 lat. W 1983 roku rozpoczął treningi judo we Włocławku i kolejno zdobył wszystkie stopnie kyu w judo. Następnie przez wiele lat uprawiał jeszcze: kyokushin, oyama karate, kick-boxing i boks. Przez 8 lat, wraz z mistrzem Karate Tsunami hanshi Tadeuszem Ryńcem 8 dan (Kutno), ochraniał dyskoteki w Polsce centralnej i zaczął go uprawiać pod jego kierunkiem (wraz z sensei Sławomirem Szczepaniakiem 1 dan, Krośniewice). Od 2006 roku przebywa w Oslo w Norwegii, gdzie nadal doskonali swoje umiejętności. Z Oslo przyjeżdża często do Polski na intensywne indywidualne treningi z hanshi Tadeuszem Ryńcem 8 dan.
 W styczniu 2013r. po złożeniu wymaganych egzaminów soke Ryszard Murat 10 dan przyznał mu w Tsunami  stopień mistrzowski 2 dan i tytuł sensei.

 Sensei Tomasz Fajkowski 1 dan

http://www.karate-tsunami.kutno.pl/images/instruktorzy/p1040052%20-%20kopia.jpg

Instruktor karate Tsunami.
Wykształcenie średnie techniczne.   
Tsunami uprawia od 1986 roku pod kierunkiem Shihan Jacka Łukawczyka 7 dan, a następnie hanshi Tadeusz Ryniec 8 dan. Od początku jego macierzystym klubem jest Kutnowski Klub Karate-do - Tsunami, w którym od 2011 roku jest instruktorem.
Był uczestnikiem wielu centralnych zgrupowań tsunami oraz ogólnopolskich festiwali dalekowschodnich sztuk walki.

W listopadzie 2011r. w Honobu Dojo w Warszawie zdał egzamin na stopień 1 dan i otrzymał związany z nim honorowy tytuł sensei.

Zmieniony ( 26.02.2019. )